วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชิงร้อยชิงล้าน


แก๊งสามช่า

ตอน จอมปลัดปราบผี
ของวันที่ 23 ส.ค 54

ชิงร้อยชิงงล้านแก๊งสามช่า

ตอน ผู้ชายฮ่า ผู้หญิงฮะ

ของวันที่ 30 ส.ค 54

แถมยังมีเพลงคันหูอิด้วย

ชิงร้อยชิงล้าน
แก๊งสามช่า

ตอน ช่างกลคนดี ของตีกันครั้งสุดท้าย

ของวันที่ 13 ก.ย 54